Vi køber stadig flere ting på nettet

Vi bruger stadig flere penge over internettet, frem for i de fysiske butikker. Stort set alle har prøvet at bestille tøj over nettet, eller ledt efter en gave i en net butik. Der findes ingen begrænsninger for, hvad man kan købe over internettet. Nogle ting er nærmest helt fjernet fra de fysiske butikker, og fås nu primært på nettet. Det gælder ting som charterrejser, eller nyt musik. Det er mere effektivt at have forretningen over nettet. Her skal man ikke på samme måde, bekymre sig om personaleomkostninger og husleje. Ens vare er for frit skue 24-7. Forbrugerne kan kigge og bestille ens produkter, døgnet rundt. Store dele af processen varetages automatisk, hvilket fjerner en masse arbejde fra hænderne. For mange virksomhedsejere har det resulteret i en mere effektiv og bæredygtig virksomhed. Det har også ladet mange små virksomheder starte hurtigt op fra bunden. Internettet har på sin vis fremmet innovationen, da de fleste nu kan lave deres egen forretning på nettet.

For forbrugerne har den store handel på internettet, også haft positive konsekvenser. Mange varer kan nus fås billigere, og man har langt nemmere ved at lede efter alternativer, hvis man ikke er tilfreds med prisen. Internettet har også åbnet op for langt mere handel, på tværs af landegrænser. Med et snuptag kan man nu gå ind og bestille en vare fra USA, og modtage den med posten få dage senere. Online køb har formået at skubbe verden tættere sammen. Vi er ikke længere nødsaget til kun at købe det, der kan fås i de lokale butikker. Med få klik kan man købe ting fra hele verden. Handel med dagligvare, er blevet spået til at blive den næste store ting. Allerede i dag kan man gå ind og bestille dagligvare overraskende nemt. En af de største sider for dagligvarehandel på nettet, er i dag http://www.nemlig.com Her kan man brugervenligt og hurtigt bestille aftensmad og andre dagligvare, lige til døren. Det kan ikke gøres nemmere.

For at finansiere både større og mindre køb, kan det dog i nogle tilfælde blive relevant at anvende et forbrugslån. Du kan læse meget mere om økonomi og forbrugslån her.

About

Categories: MSc